Nieuws

Print Friendly, PDF & Email

Alle activiteiten CSO-D zijn opgeschort

Het CSO heeft alle activiteiten en themamiddagen voor 2020 geschrapt in verband met het corona-virus.
Zodra de activiteiten en themamiddagen weer worden opgestart, zullen wij dit hier vermelden.

Het CSO-Doetinchem zoekt voorzitter (m/v)

Betrokken persoon m/v 50 plusser
Communicatief vaardig.
Tijdsinvestering maximaal 1 dag per maand.

Taken
Leiden van de bestuursvergaderingen
Voorzitter op de thema middagen (4x per jaar)
Contactpersoon naar pers en media
Overleg met de website beheerder.

Inlichtingen en reacties naar:
Jan IJsebrands (bestuurslid)
Tel. 0314-330411
Mail: j.ijsebrands@kpnplanet.nl

Verkeersvoorlichting voor fietsers-ebikes en scootmobiel
DONDERDAG 16 MEI 2019

Wilt u als  actieve verkeersdeelnemer ook graag nog eens worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels? Lees meer…

Lezing Erfrecht en levenstestament

Uitnodiging bijeenkomst C.S.O. Centraal Senioren Overleg op donderdag 21 februari in de vergaderzaal van Sporthal de Bongerd, naast winkelcentrum de Huet.
Inloop vanaf 13.30 uur met koffie en thee.
Aanvang 14.00 uur  einde 16.00 uur.

De lezing is ERFRECHT EN LEVENSTESTAMENT

Lees meer…

Gratis opfrissen van uw verkeerskennis?

Wilt u als ervaren verkeersdeelnemer ook graag eens worden bijgespijkerd over de nieuwste verkeersregels? En daarbij ook nog tips krijgen voor zuiniger en milieuvriendelijker rijden?

Lees meer…

Blijverslening gemeente Doetinchem

Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Lees meer…

Geslaagde voorjaarslunch…

Lees meer…

Data Themamiddagen voor 2018 bekend

Lees meer…

Contactpersonen CSO-D komen naar u toe!

Wie zijn wij?
De  leden van het bestuur van het CSO -D. (Centraal Senioren Overleg Doetinchem) zijn gestart als contactpersonen voor alle senioren van de gemeente Doetinchem.
Lees meer…

Verslag van de Politieke middag 19 oktober

Lees meer…

Antwoord van VWS op vragen van Henk Koldewijn over de rechten van
de gehandicapte mens en vervoer

Lees meer…

E-Nieuwsbrief, informatie voor informele zorg, voor iedereen die méér wil weten.

Het Kenniscentrum van VIT-hulp bij mantelzorg biedt informatie op het gebied van de mantelzorg en vrijwillige thuiszorg, ofwel de informele zorg. Deze informatie wil VIT delen met iedereen die hierbij professioneel betrokken is, én de geïnteresseerde mantelzorgers en vrijwilligers.

Lees meer…

Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.

Lees meer …

Nieuwsbrief Vrijwilligerscentrale Doetinchem

In de VWC nieuwsbrief deze maand:

Hoe kunnen we als ouderen zelfstandig blijven wonen?

Het Knarrenhofconcept

Lees meer…

Mantelzorgwoning en Blijverslening Gemeente Doetinchem

Naar aanleiding van de CSO Themamiddag 20 april 2017

Ondersteuning bij het verlenen van mantelzorg door een mantelzorgwoning
Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van ons zorgstelsel. Mantelzorg is langdurige (langer dan 3 maanden) en meer dan alledaagse gebruikelijke zorg die niet door een hulpverlenend beroep wordt geboden. Lees meer…

 Goedkope rijbewijskeuring senioren in Doetinchem

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen eens per maand in Wijkcentrum De Daele, Stevinlaan 9.

Lees meer …

Slachtofferhulp Nederland/Achterhoek

Slachtofferhulp Nederland/Achterhoek helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten.

Onze werkzaamheden bestaan uit juridische- en emotionele ondersteuning.

Daarnaast bieden wij ook hulp/ondersteuning bij het regelen van praktische zaken.

Lees meer …