Jaarverslag CSO-D

Print Friendly, PDF & Email

Jaarverslag 2017

Het bestuur wordt gevormd door:
Elma Renken, Voorzitter
Willy Lukassen, Secretaris
Andries Snippe, Penningmeester
Jan IJsebrands, Vice voorzitter
Henk Koldewijn, Lenie Verbeek, Wilhelmien Hetterscheid, Henk Jansons.

Overleg bestuur en werkbestuur:
Dinsdag 10:00-12:00 uur
Vergaderplaats: Schavenweide Doetinchem.

Op de volgende data werd vergaderd:
03-01- 2017
07-02-2017
07-03-2017. De eerste drie vergaderingen hebben we nog als werkbestuur vergaderd.
04-04-2017 Bestuursvergadering; in deze vergadering is besloten het werkbestuur op te heffen en vervolgens als bestuur verder te gaan
02-05- 2017
06-06-2017
05-09-2017
03-10-2017
07-11-2017
05-12-2017

Thema middagen:
Deze thema middagen werden gehouden in De Bongerd op donderdagmiddag van 14:00-16:00 uur.

16-02-2017: Voorlichting Notaris, erfrecht en testament.
20-04-2017: Woonvorm De Knarrenhof.
19 -10-2017: Overleg Politieke Partijen over de Gemeenteraadsverkiezingen.
14-12-2017:Gezond ouder worden.

Voorjaarslunch:
Op 26 juni 2017 hebben we in ’t Onland een lunch georganiseerd voor onze senioren. Als gastspreker hadden we uitgenodigd Mark Bouwmans, Burgemeester van Doetinchem.

Overleg met Gemeente/wethouder Kees Telder:
Op de volgende data werd overleg gevoerd:
09-01-2017
02-02-2017 in dialoog met wethouder Ingrid Lambrechts
27-03-2017
03-07-2017
06-11-2017

Overleg met Site:
Op 16 mei 2027 heeft er weer het jaarlijkse overleg plaatsgevonden met woningbouwcoöperatie Sité.

Cursus Contactpersonen:
In samenwerking met de Gemeente Doetinchem hebben 7 bestuursleden op 24 oktober 2017 een cursus gevolgd om beter te kunnen functioneren als contactpersoon naar ouderen. Door deze cursus kunnen we de senioren beter op het spoor zetten waar men adequate hulp kan krijgen.

W.J.J. Lukassen
Secretaris CSO-Doetinchem.