Verslag Politieke Middag 21 november 2019

Print Friendly, PDF & Email

Vervolg op de politieke middag van 19-10-2017 in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen

Aanwezige gemeenteraadsleden:
Jeroen Berends, CDA
Govert-Jan Pontier, PvdA
Marijke Rütten, SP
Frans Boerman, VVD
Pieter Herngreen, D66
Karen Kamps, GroenLinks
Discussieleider: Jan IJsebrands, CSO.

 1. Inleidende vraag voor elke deelnemer. Reageren op oude afspraken.
  SP: Bezuinigingen zorg: SP: Blijft zich inzetten om hierop niet te bezuinigen.
  VVD: Welzijn-wonen-maatwerk: VVD: Maatwerk, ondanks bezuinigingen. Dit geldt ook voor de zorg.
  CDA: Eenzaamheid. CDA: Activiteiten organiseren. Wordt veel gedaan. Gaat goed. Maar: je haalt niet iedereen uit de eenzaamheid.
  D66: De zorg: D66: Het probleem in de zorg is het personeelsgebrek.
  GL: Thuiszorg: GL: Steun voor mantelzorgers: respijt zorg en huishoudelijke ondersteuning.
  PvdA: armoede: PvdA: Oog voor AOW zonder aanvullend pensioen.
 2. Armoede en eenzaamheid.
  SP: Deelname aan georganiseerde activiteiten zeer belangrijk en levert wat op.
  Rol bewindvoerders bij schulden: slechte ervaring, de gemeentelijke overheid zou zelf meer kunnen doen. De bezuinigingen 2020 op het terrein van armoede en eenzaamheid dempen
  CDA: De bezuinigingen zijn fors: 10 miljoen. Maar desondanks moet er een goed sociaal beleid blijven.

  Vraag van discussieleider: waar te bezuinigen. Er gaat veel geld naar de jeugdzorg en weinig naar ouderenbeleid.
  D66: Er zal op alle terreinen bezuinigd moeten worden.
  VVD: De gemeente geeft al jaren meer uit dan wordt ontvangen. Het eigen vermogen slinkt. Dit is de erfenis van het gevoerde sociale beleid. Geen direct antwoord over budget ouderenbeleid.
  CDA: Jeugdzorg inderdaad een forse overschrijding (60% sociale domein). Zoeken naar werkwijze die kosten bespaart. Initiatief: ondersteuner bij de huisarts mede financieren, zodat er minder jongeren naar de tweede lijn hoeven te worden verwezen (Begeleiding in de 2e lijn kost al gauw tussen de € 100.000 en€ 200.000 per jaar) Gemeente investeert € 180.000 voor extra huisarts ondersteuners.
  SP: Vindt dit mogelijk een goed idee.
  VVD: Waarom geen praktijkondersteuner voor ouderen?
  CDA: Niet elke huisarts wil meer ondersteuners. Eerdere initiatieven voor directer contact huisarts-buurtplein leverden niet veel op.
  GL: Aandacht voor kennisnetwerk kwetsbare ouderen west Achterhoek: een nieuw Meldpunt voor inwoners van de gemeente Doetinchem. Inwoners met een (hulp)vraag hoeven nu niet meer zelf de vele vrijwilligersorganisaties af te bellen. Zulke organisaties zijn van groot praktisch belang.

  Vraag uit de zaal: Is een wethouder voor ouderen zorg een goed idee?
  D66: Er is al voldoende aandacht voor de ouderen in de huidige situatie.
  Maar: het ouderenontmoetingspunt t Brewinc wil men verplaatsen naar een veel minder centraal punt om € 10.000 te besparen.
  CDA: Mogelijk kan de bezuiniging op een andere manier worden gehaald in combinatie met ander senioren ontmoetingspunten. Kleine eigen bijdrage ouderen? VVD sluit zich bij dit standpunt aan.
  PvdA: We gaan eerst nog eens praten met de betrokkenen.
  D66. Nog geen definitief besluit, gesprekken met t Brewinc nog zeker niet afgerond.

  Vraag uit de zaal: Gesteld wordt dat ouderen regelmatig hinder ondervinden van jongeren met problemen. Zet deze jongeren apart.
  PvdA: Begeleiding is het enige wat enigszins helpt. Een locatie voor een scheve husen project kon in Doetinchem niet gevonden worden.
  CDA: Een echte oplossing is er niet.

  Vraag discussieleider: er is een budget van € 584.000 voor vrijwilligerswerk en mantelzorg. Toch blijft het mantelzorg compliment laag: € 50,- Waarom dit niet verdubbelen?
  CDA: Niet omhoog. Wel meer mantelzorgers bereiken Het compliment is een teken van waardering, geen financiële tegemoetkoming.
  D66: Velen herkennen zich niet als mantelzorger.
  PvdA: Belangrijker is: ondersteuning van mantelzorgers: extra huishoudelijke hulp; tijdelijke opvang.
  GL: Aanvullende huishoudelijke zorg en respijtzorg.
 3. Wonen:
  Discussieleider: Veel ouderen willen kleiner wonen, maar dat is in de praktijk niet gemakkelijk te realiseren: onvoldoende geschikte woningen, die betaalbaar zijn.
  VVD: Ja, probleem bestaat. Mogelijk kan een deel worden opgelost met geclusterde woningen.
  SP: Wonen in eigen buurt, kleinschalige 24 uur zorg. Knarrenhof kwam niet van de grond.
  CDA: Sité had voorheen de mogelijkheid van huur op maat, maar dit is onder de huidige regelgeving niet meer toegestaan. Er is wat het CDA betreft zeker ruimte voor nieuwe woonvormen, maar dan met een concreet plan.
  SP: Van boven af organiseren gaat vaak niet goed.
  Scheid wonen en zorg; Gemeente heeft niet de leiding maar faciliteert. Aanpassen in de bestaande bouw. In de nieuwbouw dit beleidsmatig meenemen.
  Bijkomend probleem: mensen van buiten de gemeente loten mee voor een huurwoning.
  CDA: Cité heeft een relatief korte wachttijd (1 jaar). Er is al een project met een levensloop bestendig woning pakket.

  Vraag: komt er op de plaats van het Weertje ruimte voor senioren huisvesting?
  D66
  : Hier ruimte voor maken in de planning.
  CDA: Er moet een markt zijn, anders stapt een projectontwikkelaar niet in.
  SP: Levensloop bestendig heeft bij de SP een hoge prioriteit.

  Vraag van een inwoner uit Wehl:
  Graag een voorkeursrecht voor de inwoner van Wehl bij de uitgifte van bouwgrond.
  CDA: Vraagt zich af of hier echt behoefte aan is.
 4. Preventiebeleid:
  Discussieleider: Warme zomer. Er komen er mogelijk meer. Preventie beleid voor 80+?
  PvdA
  : Goede suggestie om over na te denken.
  SP: echte preventie: meer groen in de stad, verlaagt de temperatuur. Mogelijk is valpreventie zeker zo belangrijk voor de oudere.

  Rol van de buurtcoach bij preventie:
  D66: Buurtcoaches hebben zeker een taal in dit opzicht, maar zeker ook een taak voor de GGD.
  SP: In Wehl brengen de buurtcoaches huisbezoek aan ouderen.
  VVD: Zeker een rol voor buurtcoach .
  PvdA: De buurtcoaches hebben al veel taken Pleidooi voor kleiner takenpakket of meer buurtcoaches.
  SP: ziet een belangrijke bijdrage in het meer bekend maken van het Netwerk Kwetsbare Ouderen. Wat de buurtcoaches betreft: je hebt deskundigheid op meerdere terreinen nodig: zorg, financieel, huisvesting etc.

  Discussieleider: is er plaats voor gespecialiseerde buurtcoaches? Bijvoorbeeld buurtcoach ouderen?
  CDA
  : Wel specifieker, nadeel: meer begeleiders. Er ligt ten aanzien van preventie ook een grote verantwoordelijkheid bij de burger.
  D66: goede coördinatie van groot belang binnen de buurtcoach groep. Het project buurtcoach is nog in opbouw.
  PvdA: momenteel groot verloop onder de buurtcoaches. Zorg dat dit veranderd. Kijk naar functie-pakket.
 5. Schriftelijke vragen:
  Zijn robots een oplossing binnen de WMO?
  PvdA
  : Als aanvulling.
  D66:Wel als ondersteuning.
  CDA: Zorg op afstand is heel effectief. Warmte moet blijven.
  VVD: Alleen als ondersteuning.

  Om 16.00 uur wordt de middag afgerond. De politici worden hartelijk bedankt en krijgen een kleine attentie. Ook de aanwezigen verdienden een compliment voor hun actieve deelname in de discussie met het forum. De bijeenkomst werd bijgewoond door 37 belangstellenden.