Verslag Politieke Middag 19 oktober 2017

Print Friendly, PDF & Email

Politieke Middag 19 oktober 2017

Aanleiding: Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Dagvoorzitter: Menno Pols, journalist van De Gelderlander

Leden Forum:
Pieter Herngreen, bestuurslid D66
Jeroen Berends, fractie lid CD
Govert Jan Pontier, fractie lid PvdA
Nol Verhoeven, Fractievoorzitter VVD
Karen Kamps, kandidaat raadslid Groen Links
Ans Putman, Raadslid PVLM
Ewout de Jong, Fractievoorzitter SGP-CU
Hans Boerwinkel, fractieleider SP
Dirk Kuipers, woordvoerder 50+ Doetinchem (in oprichting)

De voorzitter Elma Renken heet iedereen hartelijk welkom en stelt Menno Pols voor, onze dagvoorzitter, journalist van De Gelderlander.

Waarom moeten senioren juist op hun partij stemmen:
Ans Putman PVLM:
Ans hoort zelf tot de doelgroep, werkt zelf bij de doelgroep. De aandacht voor de zorg.
Hans Boerwinkel SP:
Bezuinigingen op de thuiszorg, dat heeft zijn bijzondere aandacht. Lokaal problemen oplossen. Bijv. Pinautomaten en bereikbaarheid.
Ewout de jong SGP-CU:
Verenigingsleven op poel houden. Vrijwilligers ondersteunen, Bewaking van de armoede en de armoede bestrijding. Ondersteunen van de mantelzorger.
Marleen Sluiter VVD:
De VVD wil op alle fronten maatwerk verlenen. Met namen op zorg, welzijn en wonen.
Jeroen Berends CDA:
CDA is de partij die wel samenwerken met anderen voor het welzijn van de ouderen. De eenzaamheid bestrijden staat hoog in het vaandel.
Karin Kamps Groen Links:
Er is behoorlijk bezuinigd de laatste jaren. Dat treft vooral de ouderen. Groen Links wil op plaatselijk niveau daar paal en perk aan stellen. Denk aan betaalbare woningen, steun voor mantelzorger.
Pieter Herngreen D66:
D66 staat voor sociaal en liberaal. Ouderen wonen steeds langer thuis, Dus beter thuishulp. Opnametijd wordt steeds korter, dus betere nazorg.
Govert Jan Pontier PvdA:
Nadruk op armoede beleid. Extra steun voor de mantelzorgers. Integratie van ouderen in de werkende gemeenschap.
Dirk Kuipers, 50+:
Deze partij is nu nog niet vertegenwoordigt in de raad.
Senior vriendelijk beleid. Klare taal en makkelijke regels.
De ouderen zijn de afgelopen jaren op achterstand gesteld.

 

De stellingen:

 • Werken op een computer is te moeilijk voor mensen van boven de 65 (de digitale samenleving)
  De grote meerderheid werkt op een computer.
  Meerdere personen gaven aan dat het te moeilijk vond. Het persoonlijk contact gaat verloren. De SP is van mening dat er altijd op een andere manier moet zijn om de formulieren op een andere manier in te vullen.
  D66 denk aan de laaggeletterden.
  PvdA herkent het probleem. De zorg wordt steeds verder gedigitaliseerd. Dit werkt de eenzaamheid in de hand.
  PVLM meer aandacht voor de zorg, niet meer met de klok in de hand werken. Dit is niet goed voor de ouderen, maar ook niet goed voor de uitvoerende. Er is geen tijd voor een praatje.Wat kan de Doetinchemse politiek er aan doen.
  Doetinchem zet maximaal in, maar we zijn afhankelijk van het landelijk beleid.
 • Station Doetinchem is een onneembare vesting geworden voor ouderen (bereikbaarheid)
  Het hele stationsplein is onverhoopt gehaald. We kunnen niet met de auto bij het station komen. Dit is in de Sociale Raad ook besproken.
  Standpunt van de zaal:
  Parkeerplaatsen dichter bij het station.
  Bij het Brewinc gaan 60 parkeerplaatsen verdwijnen.
  Parkeerplaatsen dichter bij de winkels.
  Het licht langer op groen voor ouderen overstekers.
  PVLM: auto’s niet weren uit het centrum. Dat werkt de klandizie tegen.
 • Kwam het bejaardentehuis maar weer terug! (wonen en zorg)
  Een persoon vond de titel bejaardentehuis discriminerend.
  Ouderen moeten langer thuis wonen. Landelijk beleid. Hierdoor zit iedereen in zijn eigen appartementje te vereenzamen. Iedereen hebben behoefte aan landelijk contact.
  Karen Kamps Groen Links reageerde hierop.
  In Doetinchem zijn verschillende zorgcentra die hier een goede voorziening in hebben gevonden.
  Jeroen Berends CDA ging in op het Knarrenhof, dit zou in Doetinchem ontwikkeld moeten worden. Er zijn te weinig woningen voor mensen die kleiner willen gaan wonen.
  De SP vindt ook dat er te weinig woningen zijn voor ouderen.
  PVLM: goede ontwikkeling voor ouderen met geld. Maar niet voor de ouderen die gehuurd wonen en van een AOW moeten rondkomen.
 • Er is helemaal geen armoede onder ouderen! (armoede)
  De stille armoede zit bij mensen die alleen AOW hebben, eventueel aangevuld met een klein pensioentje.
  De stille armoede zal opgespoord moeten worden.
  70% van de armoede gevallen hebben we in beeld.
  De indexering bij de AOW en pensioenfondsen zijn al jaren achtergebleven.
 • Ik heb niemand nodig (eenzaamheid)
  De vraag wordt aan de zaal gesteld: Zijn hier mensen die zich eenzaam voelen?
  Er waren meerdere personen die dit erkennen.
  Politiek wordt verwezen naar de buurtcentra, buurtkamers en het Brewinc. Activiteiten begeleiding in de Zorgcentra. Het probleem is hoe komen die mensen daar. De eenzamen hebben geen netwerk. Het probleem is, hoe krijgen we de eenzamen in beeld? Opdracht aan de politiek om hierover na te denken.Het is ook een exponent van deze tijd. In het verleden hadden we minder twee verdieners. Kinderen woonden dichterbij. Men had meer tijd voor elkaar. Gezinnen woonden samen in een huis. Nu moeten we deze tijd ook niet idealiseren, deze had ook zijn problemen.

Afgesproken wordt dat we elkaar over een jaar weer terug zien.
Alle politieke fracties worden dan weer uitgenodigd.
Dan kunnen we met elkaar bespreken wat er in het coalitie akkoord is meegenomen.

Actiepunten genoteerd op de flap-over:

 • Parkeerplaatsen dichter bij het station
 • Parkeerplaatsen dichter bij voorzieningen voor senioren zoals:
  Bibliotheek
  Senioren Contactpunt
  Winkels in centrum
 • Ontwikkelen van nieuwe woonvormen voor senioren
 • Betaalbare kleinere woningen
 • Met kleine groep gezamenlijke woonvorm ontwikkelen (VVD)
 • Zoek de stille armoede
 • Bezuinigingen op armoedebestrijding stoppen
 • Schuldhulpverlening zelf in huis halen (CDA)
 • Geef buurtcoach mogelijkheid en middelen om eenzame ouderen te vinden
 • Samenwerken met trajectbegeleider ouderenzorg (via praktijkondersteuners huisartsen)
 • Particulier initiatief m.b.t. eenzaamheid ondersteunen (D66)
 • Jongeren belonen als ze wat doen voor de samenleving zoals vrijwilligerswerk (PvdA)
 • Gemeente investeren in praktijkondersteuners bij huisartsen toegespitst op senioren en eenzaamheid
  Senioren hebben eigen verantwoordelijkheid!

Willy Lukassen
Secretaris CSO-D