Nieuws

Print Friendly, PDF & Email

Alle activiteiten CSO-D zijn opgeschort

Het CSO heeft alle activiteiten en themamiddagen voorlopig geschrapt in verband met het corona-virus.
Zodra de activiteiten en themamiddagen weer worden opgestart, zullen wij dit hier vermelden.

Gespreksverslagen overleg CSO-D en wethouder gemeente Doetinchem

Zodra het verslag beschikbaar is, wordt het hier gepubliceerd.

Blijverslening gemeente Doetinchem

Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Lees meer…

Contactpersonen CSO-D komen naar u toe!

Wie zijn wij?
De  leden van het bestuur van het CSO-D. (Centraal Senioren Overleg Doetinchem) zijn gestart als contactpersonen voor alle senioren van de gemeente Doetinchem.
Lees meer…

Antwoord van VWS op vragen van Henk Koldewijn over de rechten van de gehandicapte mens en vervoer

Lees meer…

Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden

De Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden

kunt u downloaden door op de bovenstaande link te klikken en daarna via de betreffende button te downloaden.

 E-Nieuwsbrief, informatie voor informele zorg, voor iedereen die méér wil weten.

Het Kenniscentrum van VIT-hulp bij mantelzorg biedt informatie op het gebied van de mantelzorg en vrijwillige thuiszorg, ofwel de informele zorg. Deze informatie wil VIT delen met iedereen, die hierbij professioneel betrokken is, én de geïnteresseerde mantelzorgers en vrijwilligers.

Lees meer…

Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.

Lees meer …

Hoe kunnen we als ouderen zelfstandig blijven wonen?

Het Knarrenhofconcept

Lees meer…

 Goedkope rijbewijskeuring senioren in Doetinchem

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen eens per maand in Wijkcentrum De Daele, Stevinlaan 9.

Lees meer …

Slachtofferhulp Nederland/Achterhoek

Slachtofferhulp Nederland/Achterhoek helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten.

Onze werkzaamheden bestaan uit juridische- en emotionele ondersteuning.

Daarnaast bieden wij ook hulp/ondersteuning bij het regelen van praktische zaken.

Lees meer …