Nieuws

Print Friendly, PDF & Email

Aanvraag energietoeslag 2022

De overheid heeft een energietoeslag in het leven geroepen. Deze toeslag is bedoeld voor mensen met een lager inkomen die het extra lastig hebben door de hoge energieprijzen. Dit is wat er nu bekend is over de aanpak van de gemeente Doetinchem bij het uitkeren van de energietoeslag. Lees meer

Gespreksverslagen overleg CSO-D en wethouder gemeente Doetinchem

Zodra het verslag beschikbaar is, wordt het hier gepubliceerd.

Voorwaarden voor plaatsing mantelzorgunit

Gemeente Doetinchem staat mantelzorgwoningen toe daar waar sprake is van een mantelzorgsituatie en waar passend binnen de kaders van het planologisch beleid. De mogelijkheid tot woningsplitsing in het buitengebied biedt een extra kans om deze daar te realiseren. Betrokken partijen: Loket voor Bouwen en Wonen gemeente Doetinchem m.m.v. Buurtplein, die wanneer de mantelzorger bekend is, de mantelzorgsituatie bevestigt.    

Blijverslening gemeente Doetinchem

Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.

Lees meer…

Contactpersonen CSO-D komen naar u toe!

Wie zijn wij?
De  leden van het bestuur van het CSO-D. (Centraal Senioren Overleg Doetinchem) zijn gestart als contactpersonen voor alle senioren van de gemeente Doetinchem.
Lees meer…

Antwoord van VWS op vragen van Henk Koldewijn over de rechten van de gehandicapte mens en vervoer

Lees meer…

 E-Nieuwsbrief, informatie voor informele zorg, voor iedereen die méér wil weten.

Het Kenniscentrum van VIT-hulp bij mantelzorg biedt informatie op het gebied van de mantelzorg en vrijwillige thuiszorg, ofwel de informele zorg. Deze informatie wil VIT delen met iedereen, die hierbij professioneel betrokken is, én de geïnteresseerde mantelzorgers en vrijwilligers.

Lees meer…

Wat is Mijnkwaliteitvanleven.nl?

Mijnkwaliteitvanleven.nl is een landelijk initiatief dat laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg verandert. Door twee keer per jaar de online vragenlijst in te vullen, brengt u in beeld wat voor u belangrijk is. De vragen gaan over uw persoonlijke situatie, uw mogelijkheden en beperkingen. Hoe u uw gezondheid ervaart en hoe u de zorg en leefomgeving waardeert.

Lees meer …

Hoe kunnen we als ouderen zelfstandig blijven wonen?

Het Knarrenhofconcept

Lees meer…

 Goedkope rijbewijskeuring senioren in Doetinchem

Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij Goedkope Keuringen eens per maand in Wijkcentrum De Daele, Stevinlaan 9 in Doetinchem.

Lees meer …

Nieuwsbrief Koepel Gepensioneerden

De Koepel Gepensioneerden behartigt de belangenvan senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. Lees meer.

Slachtofferhulp Nederland/Achterhoek

Slachtofferhulp Nederland/Achterhoek helpt slachtoffers van misdrijven, verkeersongevallen en calamiteiten.

Onze werkzaamheden bestaan uit juridische- en emotionele ondersteuning.

Daarnaast bieden wij ook hulp/ondersteuning bij het regelen van praktische zaken.

Lees meer …