Blijverslening Gemeente Doetinchem

Print Friendly, PDF & Email

Blijverslening gemeente Doetinchem


– Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning waardoor u langer zelfstandig thuis kunt blijven  wonen.
– Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen
– Verantwoorde financiering voor ouderen
– Betalen vanuit bouwkrediet, voorschieten niet nodig
Voor informatie kunt u terecht op: www.doetinchem.nl/blijverslening of www.svn.nl/blijverslening

Wat is de Blijverslening?

Met de Blijverslening maakt u uw woning levensloopbestendig waardoor u zo lang mogelijk van uw eigen woning geniet. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de begane grond of aan het verwijderen van drempels.

Misschien moet uw woning geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Er zijn volop technische snufjes waarmee u uw huis afstemt op uw wensen. Met de Blijverslening financiert u deze aanpassingen aan uw huis en maakt u uw woning klaar voor de toekomst.
De Blijverslening is in Doetinchem beschikbaar voor eigenaar-bewoners. De lening kan hypothecair of consumptief (persoonlijke lening) worden afgesloten.

Blijverslening aanvragen

• Gemeente Doetinchem helpt u graag uw woning klaar te maken voor de toekomst. Hiermee stimuleren wij inwoners zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. SVn verzorgt de aanvraagprocedure, de financiële toets en het verstrekken van de lening.

Het aanvraagproces:

1. Aanvraag van de lening bij de gemeente
U vraagt de Blijverslening aan bij de gemeente waarin uw woning staat. U doet dit onder andere door het aanleveren van offertes van aannemers, installateurs en/of leveranciers voor de geplande maatregelen.
Let op: de werkzaamheden mogen op het moment dat u de lening aanvraagt nog niet zijn begonnen.

2. Beoordeling door uw gemeente
Als u volgens de gemeente in aanmerking komt voor de Blijverslening, krijgt u een toewijzingsbrief en het aanvraagformulier om de Blijverslening bij SVn aan te vragen. In deze brief staat voor welk bedrag uw Blijverslening toegekend is en of u in aanmerking komt voor een consumptieve of hypothecaire lening. U krijgt de lening alleen als u deze financieel kan dragen.

3. U vraagt een offerte aan bij SVn
U vult het aanvraagformulier in en verzamelt alle informatie die u nodig heeft volgens de checklist. U stuurt het aanvraagformulier en alle benodigde informatie naar SVn. SVn neemt uw aanvraag alleen in behandeling als alle gevraagde informatie is aangeleverd.

Let op: In uw toewijzingsbrief staat of uw Blijverslening consumptief of hypothecair verstrekt wordt. De kredietregels voor consumptieve leningen zijn wat eenvoudiger dan voor een hypothecaire lening. Daarom hoeft u bij de aanvraag voor een consumptieve lening minder informatie aan te leveren dan voor een hypothecaire lening. Let goed op dat u het juiste deel van deze aanvraagset invult.

4. SVn toetst de aanvraag en maakt een offerte
SVn toetst uw aanvraag op financiële haalbaarheid. Bij een positieve toetsing ontvangt u een offerte voor de Blijverslening. In deze offerte staan vermeld: de hoogte van het leenbedrag, de maandtermijn, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. Bij de offerte ontvangt u de Toelichting op een Blijverslening en de Algemene bepalingen voor geldleningen. De offerte voor de Blijverslening stuurt u na ondertekening terug naar SVn. Bij een negatieve toetsing komt u niet in aanmerking voor de Blijverslening. Ook hierover ontvangt u bericht.

5. U accepteert de offerte
Nadat u de offerte heeft geaccepteerd, ontvangt u bericht over de verdere afwikkeling van uw lening. In de toewijzingsbrief staat vermeld of de lening wordt vastgelegd in een notariële hypotheekakte of dat een onderhandse akte volstaat. Als er een notariële hypotheekakte nodig is, stuurt SVn de stukken naar de notaris. U maakt vervolgens zelf een afspraak met de notaris voor het passeren van de akte. Een onderhandse akte ontvangt u ter ondertekening rechtstreeks van ons.

Nadat de akte is ondertekend, is het leenbedrag beschikbaar voor uitbetaling. Vanaf dat moment betaalt u elke maand via automatische incasso het afgesproken bedrag aan rente en aflossing.

6. Het leenbedrag komt beschikbaar en wordt in een depot gestort
Het geleende bedrag wordt, indien van toepassing onder inhouding van de afsluitkosten, in een bouwkrediet gestort. De nota’s van de bedrijven die de werkzaamheden voor u uitvoeren, kunt u declareren met de declaratieformulieren die u van SVn ontvangt. Na afronding van de werkzaamheden stopt het bouwkrediet.

Let op: U gaat een lening aan die ook bij overlijden dient te worden afgelost. Het is daarom verstandig om uw eventuele erfgenamen te informeren over deze lening.

Hier kunt u het Aanvraagformulier Blijverslening downloaden.

Kenmerken Blijverslening

 Consumptief  Hypothecair
Verstrekking SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente. SVn verstrekt de lening na toewijzing door de gemeente.
Looptijd De looptijd bedraagt 10 jaar. ·  Tot en met € 10.000,- bedraagt de looptijd 10 jaar
  ·  Vanaf € 10.001,- bedraagt de looptijd 20 jaar
Rentepercentage De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar. De rente is gedurende de gehele looptijd vast. De rente wordt vastgesteld op het moment van aanvragen bij SVn en is gebaseerd op een door SVn vastgestelde rente voor 10 jaar bij een hoofdsom tot en met € 10.000,- en een rente voor 20 jaar bij hogere bedragen. De rente is gedurende de gehele looptijd vast.
Betaling van rente en aflossing De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

Automatische incasso is verplicht.

De lening moet op basis van maandannuïteiten worden afgelost in maandelijkse termijnen, steeds te voldoen per het einde van elke maand.

De maandelijkse betalingen worden valutair per de laatste dag van iedere maand met de restschuld verrekend.

Bij een aflossingsvrij deel is uitsluitend rente verschuldigd steeds te voldoen per het einde van elke maand.

Automatische incasso is verplicht.

Vervroegde aflossing Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-. Vervroegde aflossing is te allen tijde boetevrij toegestaan met een minimum bedrag van € 250,-.
Kosten Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies. Vast bedrag voor afsluitkosten.

Notariskosten zijn voor rekening van de klant.

Indien van toepassing komen de kosten van een advies door een erkend financieel adviseur voor rekening van de klant. SVn geeft geen advies.

Akte Van de lening wordt een onderhandse akte opgemaakt. Van de lening wordt een hypothecaire akte opgemaakt.
Zekerheden Geen. De lening wordt uitsluitend onderhands verstrekt. Hypothecaire zekerheid.
Overige voorwaarden ·    Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet worden geboekt.

·    Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

·  Indien van toepassing kunnen eventuele subsidies ten gunste van het bouwkrediet worden geboekt.

·  Op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente mogen de werkzaamheden nog niet zijn aangevangen.

·  De totale financiering van de woning (de bestaande hypotheek + de Blijverslening) mag maximaal 80% van de WOZ-waarde van de woning bedragen.

Uitbetaling van de lening De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt. De lening wordt via een bouwkrediet verstrekt.