Mantelzorgwoning en Blijverslening Gemeente Doetinchem

Print Friendly, PDF & Email

Mantelzorgwoning en Blijverslening Gemeente Doetinchem

Naar aanleiding van de CSO Themamiddag 20 april 2017

Ondersteuning bij het verlenen van mantelzorg door een mantelzorgwoning
Mantelzorg is een belangrijk onderdeel van ons zorgstelsel. Mantelzorg is langdurige (langer dan 3 maanden) en meer dan alledaagse gebruikelijke zorg die niet door een hulpverlenend beroep wordt geboden. Het is een vorm van zorg die geboden wordt vanuit een sociale relatie door familie, huisgenoten, eventueel vriend(in) of buurman/vrouw. Of daadwerkelijk sprake is van mantelzorg wordt beoordeeld door de Wmo/Jeugd consulent (m.m.v. Buurtcoach en/of Mantelzorgconsulent), de huisarts, arts, of (wijk)verpleegkundige.

Het verlenen van mantelzorg kan op verschillende manieren ondersteund worden. Een mantelzorgwoning biedt ondersteuning door op eigen kosten tijdelijk woonruimte te creëren voor degene die mantelzorg ontvangt of verleent. Mantelzorger en zorgbehoevende kunnen hiermee dichtbij elkaar wonen. Een mantelzorgwoning kan een tijdelijk woonunit op eigen grond zijn, maar ook het tijdelijk splitsen van een woning biedt mogelijkheden. De regels om een mantelzorgwoning, al dan niet vergunningsvrij, te kunnen realiseren zijn echter complex. Daarom moet ieder geval afzonderlijk worden bekeken om te beoordelen of er sprake is van een mantelzorgsituatie en welke ruimtelijke mogelijkheden er zijn om een mantelzorgwoning (met of zonder vergunning) te realiseren.

Hiervoor kunt u contact opnemen met medewerkers van het loket Bouwen en Wonen van de gemeente Doetinchem of het Zorgplein.

 Meer informatie?
De medewerkers van het loket Bouwen en Wonen en het Zorgplein zijn voor uw vragen over de mantelzorgwoning te bereiken via het nummer (0314) 377 377.

 Voorbereiden op een mogelijke zorgvraag met een Blijverslening
Zoals hiervoor genoemd is bij een mantelzorgwoning sprake van een bepaalde zorgvraag. De Blijverslening biedt echter de mogelijkheid om al vooruitlopend op een mogelijke zorgvraag aanpassingen te financieren om een eigen woning meer geschikt te maken om daar langer zelfstandig te kunnen wonen. Ook als levensomstandigheden veranderen, bijv. door ouderdom, ziekte of handicap. Denk bijvoorbeeld aan het uit voorzorg verwijderen van drempels, het realiseren van een slaapkamer en badkamer op de begane grond of het toepassen van zogenaamde domotica (technische oplossingen). De gemeente Doetinchem wil de Blijverslening in overleg met de ouderenbonden dit jaar gaan invoeren.

Weten wat er mogelijk is om uw woning vooruitlopend op een mogelijke zorgvraag aan te passen? Breng dan een bezoek aan de belevingswoning in de wijk Schöneveld of het ZlimThuis Beleefhuis in het Brewinc (beiden in Doetinchem). In de belevingswoning, een initiatief van gemeente, Sité en het Graafschap College kunt u (virtueel) kennismaken met de mogelijkheden en bijbehorende kosten om uw verblijf thuis zo lang mogelijk aangenaam te maken en te houden. Het ZlimThuis Beleefhuis in het Brewinc, een initiatief van Kruiswerk Achterhoek, biedt u ook de mogelijkheid om kennis te maken met en advies te krijgen voor oplossingen om langer zelfstandig te kunnen wonen.

Meer informatie?