Positie CSO-D

Print Friendly, PDF & Email

Strategische positie van het CSO-D

Waar ligt onze kracht en invloed?

  • Het CSO-D heeft een platformfunctie binnen de gemeente Doetinchem en wordt als organisatie door de gemeente in de gelegenheid gesteld om invloed uit te oefenen op het ouderenbeleid binnen de gemeente.
    Als representant van de grote groep senioren heeft het CSO-D minimaal 6 keer per jaar een overleg met de wethouder die ouderenbeleid in zijn portefeuille heeft. Via de vertegenwoordigers in de Cliëntgroep Ouderen van de aangesloten bonden heeft het CSO-D eveneens een inbreng in de Sociale Raad.
  •  Het CSO-D is een vrijwilligersorganisatie.
  • Het CSO-D activeert de participatie van senioren in onze maatschappij door het mede organiseren van activiteiten voor senioren zoals b.v. autovaardigheidstesten voor 65+-ers.
  • Het CSO-D heeft deskundigheid en ervaring in huis met de vrijwillig Ouderenadviseurs van de aangesloten ouderenbonden.
  • Het CSO-D heeft veel contacten met ouderen en weet wat er leeft onder hen. Heeft bovendien de mogelijkheid om via de ingestelde werkgroepen de belangen van ouderen te polsen en naar voren te brengen bij gemeente en woningbouwvereniging Sité.
  • Het CSO-D is een organisatie die de nodige sociale samenhang (cohesie) tussen leeftijdgenoten en burgers in het algemeen in stand houdt en bevordert. In een tijd van grote veranderingen in de zorg is het belangrijk dat met name ouderen zoveel mogelijk kunnen beschikken over een eigen sociaal netwerk waarop zij eventueel kunnen leunen. Het CSO-D wil dit netwerk bieden op een schaalgrootte die voor senioren herkenbaar en hanteerbaar is.